קבוצת מגלן

ספורטאי קבוצת מגלן, בני נוער גילאי 12 עד 14 משתתפים בתוכנית אימונים מורחבת הכוללת שלושה אימוני שחייה, שני אימוני רכיבה ושני אימוני ריצה בשבוע.
הקבוצה משתתפת בתחרויות איגוד הטריאתלון.

ספורטאים במסלול הישגי ללא הגבלת גיל ועל פי תוכנית אימונים וליווי אישי (מסלול מגלן):
עד 10 אימונים בשבוע:
תוכנית ומעקב אישיים הכוללים עד ארבעה אימוני שחייה, שני אימוני רכיבה, שני אימוני ריצה בשבוע.

לוח אימונים

שחיה
06:00 עד 07:00, בריכה עירונית

אופניים
17:00 עד 19:00, חניית הבריכה

ריצה 
17:00 עד 18:00, פארק הדגים

-

ריצה 
17:00 עד 18:00, פארק הדגים

שחיה
06:00 עד 07:00, בריכה עירונית

אופניים
17:00 עד 19:00, חניית הבריכה

שחיה
06:00 עד 07:00, בריכה עירונית

מנוחה