יסודות המקצועיים וההישגיים של הספורטאים נבנים בשלבים הראשונים של העונה.

אחד מהם זה הטמעת תרבות התיחקור והפקת הלקחים מהתחרות. 

תחקיר וסיכום ראשוני קצר, ענייני ותכליתי קבוצתי ואישי יבוצע מיד בסיום התחרות, כשהכל עוד טרי אצלי ואצל המתחרים. 

התחקיר יתמקד באלמנטים עקרוניים שחשובים להמשך הדרך, בעיקר מנטליים. 

לא נדבר על זמנים, מיקום או טכניקה. נדבר על מוכנות מנטלית, ניהול תחרות ומבט קדימה להמשך.